Счетоводни услуги

Като собственик на малък бизнес е важно да правите това, в което сте добри – онези неща, които ще развиват дейността Ви. Не сте основали компанията си с намерението да се посветите на счетоводството, но като собственик тази отговорност пада върху вас. Може би чувствате, че Вашият бизнес Ви управлява, а не Вие него.

Не е задължително да е така.

 

Изберете едни от най-добрите счетоводни услуги в Русе.

Във ВИОЛЕТА КОНСУЛТ - ЛС ЕООД ние помагаме на собствениците на малки предприятия да спестят време и средства, като предоставяме пълен набор от счетоводни услуги – осчетоводяване на фактури, изготвяне на отчети, баланси, бюджетно планиране, трудови договори, плащане на осигуровки, данъчни декларации и всички необходими съпътстващи процеса административни процедури.

Счетоводни услуги Русе

 

Съчетаваме дългогодишния си опит с постоянно надграждане, като се фокусираме върху възможността да Ви помогнем да се развивате.

Когато изберете ВИОЛЕТА КОНСУЛТ - ЛС ЕООД, Вие наемате бизнес съветник, който ще работи с Вас проактивно за разрешаване на всички възникнали счетоводни проблеми така, че да оптимизирате ефикасността на Вашия бизнес. В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите и административните им нужди.

При нас получaвате:

 • Подаване на ежемесечни декларации и регистри по ЗДДС;
 • Регистрация по ЗДДС 
 • Съставяне и подаване на ежемесечни декларации за осигуряване;
 • Съставяне на платежни документи и справки;
 • Съставяне и подаване на годишни данъчни декларации на физически и юридически лица;
 • Съставяне и подаване на годишни осигурителни декларации и справки;
 • Съставяне и подаване на статистически и счетоводни отчети;
 • Съставяне и подаване на тримесечни данъчни декларации;
 • Данъчни и осигурителни консултации;
 • Консултации относно облагането с данъци, декларирането, както и сроковете за това на български фирми, извършващи услуги и търговия с клиенти и доставчици от Европейския съюз;
 • Калкулиране на финансовия резултат на фирмата – печалба или загуба, финансов анализ на числата.

Партнирайте си с нас и вижте как можем да Ви бъдем полезни да постигнете целите си.

Цени на счетоводните услуги, които предлагаме.

свържете се с нас на телефон

phone 0892 779 166
email
© 2022 Виолета Консулт Всички права запазени.
Back To Top