Цени на счетоводни услуги

Нашите конкурентни цени правят услугите ни достъпни за малки предприятия и стартиращи фирми.

Ежемесечното счетоводното обслужване е съвкупност от счетоводни услуги и други услуги. Месечната абонаментна такса се договаря предварително. Тя зависи от:

 • броя на документите, които ще се обработват;
 • дейността на фирмата—услуги, търговия;
 • наличието или липсата на регистрация по ЗДДС;
 • наличието или липсата на сделки с контрагенти от ЕС или други страни;
 • броя на наетите на трудов договор лица,  броя на самоосигуряващите се лица;
 • други фактори, като например—носенето и/или вземането на документи  от и до адрес на клиента, електронно банкиране и т.н.

Цените не се влияят от оборота, който прави вашата фирма. Защо е така? Цените се определят единствено и само от извършената от нас работа, и договорената от нас ангажираност към съответната фирма.  Защото ако сте принудени да заплащате по-висока цена поради факта, че се е увеличил оборотът на Вашата фирма тогава не следва ли, че заплащате процент от печалбата/оборота си на Вашият счетоводител???

При нас ключовата дума е КОМПЕТЕНТНОСТ. С повече от 10 години опит в сферата на  счетоводството, данъчна и осигурителна практика, управителката - Виолета Стефанова, ще  Ви помогне да развиете своя бизнес. 

АКТУАЛНИ ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ ВИОЛЕТА КОНСУЛТ

За фирми нерегистрирани по ЗДДС

Брой документи Услуги Търговия
до 30 документа   60,00 лв.  80,00 лв.
от 31 до  50 документа  80,00 лв. 100,00 лв.
от 51 до 100 документа 100,00 лв. 120,00 лв.
над 101 документа по договаряне по договаряне

 

За фирми регистрирани по ЗДДС

Брой документи Услуги Търговия
до 30 документа  100,00 лв.  130,00 лв.
от 31 до  50 документа 150,00 лв. 190,00 лв.
от 51 до 100 документа 210,00 лв. 240,00 лв.
над 101 документа по договаряне по договаряне
без дейност/ със спряна дейност 60,00 лв. 60,00 лв.

Забележка: Обявените цени са: месечни, в лева.

Освен обработката на документи цената включва и:

 • Поддръжката на персонал и/или самоосигуряващо на един човек – съставяне на необходимите документи(ведомости, платежни и др.) подаване на декларации и справки към съответните компетентни органи, при спазване на всички срокове;
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне и подаване на всички отчети, справки, документи и декларации в срок към съответните институции;
 • Консултиране и насочване по данъчно -осигурителни въпроси, касаещи съответната фирма и дейност;
 • Периодично напомняне за наближаващи данъчни и осигурителни крайни срокове;
 • Калкулиране на финансовия резултат на фирмата през годинта. Това е с цел да се проследи печалбата на фирмата.

При наличие на персонал и/или самоосигуряващо се лице, общо повече от един човек, цената се увеличава с по 20,00 лв. за всеки следващ. При наличие на сделки с клиенти и/или доставчици от Европейски съюз и други страни, онлайн търговия и/или други фактори цената се определя индивидуално.

Според необходимостта на клиента, биха могли да се прибавят и други услуги, които може да се прибавят към цената.

ЦЕНАТА за съставяне и подаване на Годишна Данъчна Деклрация на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА се определя между 20,00 лв. и 70,00 лв., според броя на приложенията, които ще се включат в нея. 

ЦЕНАТА за регистрация на фирма, и промяна на обстоятелство в Търговски регстър се определя идивидуално, в зависимост от извършената от нас работа и договорената от нас ангажираност към съответната фирма. 

свържете се с нас на телефон

phone 0892 779 166
email
© 2022 Виолета Консулт Всички права запазени.
Back To Top