Цени на счетоводни услуги

Нашите конкурентни цени правят услугите ни достъпни за малки предприятия и стартиращи фирми.

Ежемесечното счетоводното обслужване е съвкупност от счетоводни услуги и други услуги. Месечната абонаментна такса се договаря предварително. Тя зависи от:

 • броя на документите, които ще се обработват;
 • дейността на фирмата—услуги, търговия;
 • наличието или липсата на регистрация по ЗДДС;
 • наличието или липсата на сделки с контрагенти от ЕС или други страни;
 • броя на наетите на трудов договор лица,  броя на самоосигуряващите се лица;
 • други фактори, като например—носенето и/или вземането на документи д от адрес на клиента, електронно банкиране и т.н.

 

АКТУАЛНИ ЦЕНИ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ ОТ ВИОЛЕТА КОНСУЛТ

За фирми нерегистрирани по ЗДДС

Брой документи Услуги Търговия
до 50 документа  80,00 лв. 100,00 лв.
от 51 до 100 документа 120,00 лв. 140,00 лв.
над 101 документа по договаряне по договаряне

За фирми регистрирани по ЗДДС

Брой документи Услуги Търговия
до 50 документа 170,00 лв. 200,00 лв.
от 51 до 100 документа 210,00 лв. 240,00 лв.
над 101 документа по договаряне по договаряне
без дейност/ със спряна дейност 60,00 лв. 60,00 лв.

Забележка: Обявените цени са: месечни, в лева.

За брой документи се броят: приходни, разходни фактури, счетоводните записвания от движенията по банковите сметки на фирмата.

Освен обработката на документи цената включва и:

 • Поддръжката на персонал и/или самоосигуряващо се лице от общо двама души – съставяне на необходимите документи(ведомости, платежни и др.) подаване на декларации и справки към съответните компетентни органи, при спазване на всички срокове;
 • Годишно счетоводно приключване, съставяне и подаване на всички отчети, справки, документи и декларации в срок към съответните институции;
 • Консултиране и насочване по данъчно -осигурителни въпроси, касаещи съответната фирма и дейност;
 • Периодично напомняне за наближаващи данъчни и осигурителни крайни срокове;
 • Калкулиране на финансовия резултат на фирмата един път в рамките на текущата календарна годината в период различен; от: 01.01 до 30.06. Това е с цел да се проследи печалбата на фирмата.

При наличие на персонал и/или самоосигуряващо се лице, общо повече от двама, цената се увеличава с по 15,00 лв. за всеки следващ. При наличие на сделки с клиенти и/или доставчици от Европейски съюз и други страни, цената се увеличава с минимум 100,00 лева, в зависимост от броя и вида на сделките.

Според необходимостта на клиента, биха могли да се прибавят и други услуги, които се калкулират към цената . В посочените цени не са включени евентуални данъчни проверки/ревизии, както и проверки от други компетентни органи. Тъй като е възможно да не възникнат такива, няма смисъл от предварително утежняване на цената. Проверките/ревизиите се заплащат отделно и се калкулират, според извършената от нас работа, и ангажимента, който имаме към клиента.

Цените не се влияят от оборота, който прави вашата фирма. Защо е така? Цените се определят единствено и само от извършената от нас работа, и договорената от нас ангажираност към съответната фирма.

Без дейност/със спряна дейност: Това са фирми без разходни и приходни фактури, без движения по банковите сметки, без служители и със спряно самоосигуряване поне за три последователни месеца

Не са без дейност фирми, които нямат приходи, но имат разходи, и/или движение по банковите сметки през един или два месеца от общо три.

ЦЕНАТА за съставяне и подаване на Годишна Данъчна Деклрация на ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА се определя между 20,00 лв. и 70,00 лв., според броя на приложенията, които ще се включат в нея. 

свържете се с нас на телефон

phone 0892 779 166
email
© 2022 Виолета Консулт Всички права запазени.
Back To Top